Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma 2017


Olemme lasten lähiliikuttaja, liikuntakipinän sytyttäjä, oman huipun mahdollistaja, kasvattajaseura.

Sitoudumme toiminnassamme Suomen Palloliiton linjauksiin. Toiminnassamme näkyvät SPL:n määrittelemät arvot: iloisuus – luotettavuus – menestys – yhteisöllisyys.

ILOISUUS; näkyy tapahtumissamme positiivisena sykkeenä, positiivisesti kannustavana asenteena ja toimintana johon lapset tulevat mielellään.
Valmentajakoulutuksessa ja tutoroinnissa pyritään antamaan vinkkejä leikin- ja pelinomaisesta harjoittelusta; taidon opettelusta tehdään houkuttelevaa ja hauskaa muokkaamalla harjoitteita pienille pelaajille sopiviksi. Kannustetaan fortum tutor – treenivinkkipankin käyttöön esim. perjantaipostissa viikon treenivinkin kautta. Seuran järjestämät tapahtumat ovat hyväntuulisia (vrt. naperogames)

LUOTETTAVUUS; näkyy seuramme toiminnassa oikeudenmukaisuutena ja yhdenvertaisuutena, yhteisten sääntöjen noudattamisena ja sovitusta kiinnipitämisenä. Päätöksenteko noudattaa sovittuja linjauksia. Ongelmatilanteet ratkaistaan avoimella keskustelulla.
Luodaan selkeät, avoimet toimintalinjaukset eri tilanteisiin esim. millä perusteella valitaan pelaajia kauppariin, millä perusteella oman alueen ulkopuolelle pelaamaan, milloin haetaan poikkeuslupaa.
Seuran toimintatapojen (valmennus, vanhempien pelisäännöt) jalkauttaminen ruohonjuurelle asti: tähän päästään mm. aluetapaamisten, vanhempaintapaamisten, tutoroinnin avulla. Toiminnan yhdenmukaistaminen valmennuslinjauksen ja toimintaohjeiden kautta lisää myös luotettavuutta.

MENESTYS on pyrkimistä omalle huipulleen, halua yrittää ja onnistua itse ja yhdessä joukkueena. Seurassamme menestys näkyy pelaajamäärissä, siinä että meidän toiminnassamme halutaan olla mukana.

YHTEISÖLLISYYS; pelaajamme pelaavat ensisijaisesti omissa aluejoukkueissaan, koulu-, tarha- ja pihakavereidensa kanssa. Joukkueemme muodostuvat lähikenttien ja –koulujen ympärille ja lähistölle, mikä edistää yhteisöllisyyttä lapsen omassa elämänpiirissä. 
 

Toiminnan painopisteet

Kaudella 2017 Turun Nappulaliigan toiminnan painopisteet:

Aluejoukkueiden toiminta

 
Aluejaon järkevöittäminen jatkuu.
Noudatetamme tarkemmin nykyisiä koulualueiden jakoja, tuemme lapsen mahdollisuutta osallistua toimintaan ensisijaisesti omien koulukavereiden kanssa, kotiosoitteen ollessa toissijainen aluetta määrittävä tekijä.
Vastuuhenkilöt: kilpailujaosto, toiminnanjohtajan kanssa

Alueille ja erityisesti aloittaviin joukkueisiin jalkautuminen: jatketaan 2016 aloitettua jalkautumista. Toimistolla järjestetään ikäluokkakohtaiset aluetapaamiset toimijoille, joukkueiden omissa tapahtumissa tavataan vanhempia ja toimijoita Meidän seurassa –tapaamisten merkeissä. Vastuuhenkilöt: valmennuspäällikkö ja järjestösihteeri

Kilpailusääntöjen tarkentaminen: tarkistetaan ja täsmennetään kilpailusäännöt ja erityisesti sarjatarjotin SPL:n linjausten mukaisiksi, kuullaan toimijoiden toiveita esim. talvisarjan ja kesäkauden peli-iltojen osalta. Pyritään löytämään mielekkäitä tapoja toteuttaa sarjatoimintaa kaikille pelaajille. Vastuuhenkilöt: kilpailujaosto, toiminnanjohtaja.

Aluevalmentajien tukeminen: järjestetään koulutusta erityisesti aluejoukkueiden valmentajille: seuran omat E- ja D-tason koulutukset markkinoidaan erityisesti aluejoukkueiden aloittavien ikäluokkien valmentajille. Järjestetään kikkaklinikka-koulutusta, Ekkono-koulutusta ja tiedotetaan Fortum Tutor –toiminnasta säännöllisesti. Perjantaipostiin treenivinkkejä. Vastuuhenkilöt: koulutus – valmennuspäällikkö; tiedotus – järjestösihteeri.

Aluejoukkueiden muiden toimijoiden tukeminen: joukkueenjohtajakoulutus ja tapaamiset joukkueenjohtajille. Vastuuhenkilö: järjestösihteeri.

Valmennuslinjaus tukemaan kaikkia seuran toimijoita. Vastuuhenkilö: valmennuspäällikkö

Edustusjoukkueiden toiminta 

Edustusjoukkueiden valmentajien koulutus ja tuki jatkuu edelleen, Ekkono-metodia tuodaan edustusjoukkueiden toimintaan osana valmennusta. Pelaajavalintojen kriteereiden avaaminen siten, että aluejoukkueiden valmentajat ja pelaajien vanhemmat tietävät niistä. Vastuuhenkilö: valmennuspäällikkö.

 

Muu toiminta

Harrastejoukkueiden toiminta: harrastejoukkueiden toimijat tarvitsevat seuran tukea toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. Toimijoille pohditaan oma palkitsemisjärjestelmä.

Olosuhteet: tehostetaan oman kentän, Terveystalo Areenan käyttöä. Järjestetään kentällä seuran omia turnauksia, koulutuksia ja muuta toimintaa, ja huolehditaan siitä, että mahdollisimman monella joukkueella ja pelaajalla on mahdollisuus päästä käyttämään kenttää.
Käynnistetään oman jalkapallohallin /kerhotalon rakentamishanke. Selvitetään mahdolliset rahoituskanavat ja hallille sopivin paikka, sekä aloitetaan aktiiviset valmistelut rakentamisen käynnistämiseksi.

Tiedottaminen: laaditaan tiedotussuunnitelma seuran brändin vahvistamiseksi. Vastuuhenkilö: järjestösihteeri

Koulutus: Järjestetään kaudella 2017 oman seuran koulutuksena ainakin SPL E- ja SPL D-tason koulutukset, joukkueenjohtajakoulutus ja pelinohjaajakurssi. Lisäksi järjestetään ekkonokoulutusta, jota tukemaan toteutetaan kaudella 2016 aloitettu videoprojekti.

Hallinto: johtokunta- ja jaostotyöskentelyä tehostetaan: johtokunta suunnittelee toimikauden alussa kokouskalenterin ja sopii asiat, jotka tuodaan johtokunnan käsiteltäväksi. Jaostot vastaavat omasta alueestaan, ja tukevat toimiston työtä. Vastuuhenkilöt: johtokunta ja jaostot.

Talous: Seuran talous rakentuu pelaajien maksamien toimintamaksujen ja Turun kaupungin myöntämän kohdeavustuksen varaan. Johtokunta suunnittelee ja selvittää seuran yhteistyökumppanuuksia. Pyritään löytämään seuralle muutamia pidempiaikaisia tukijoita.

Tapahtumat kaudelle 2017

Loppiaisturnaus 6.1.2017

Talvisarja jatkuu joulukuu 2016 – maaliskuu 2017

Turnauspäivät ennen pelikauden alkua eri ikäluokille maalis-huhti-toukokuun viikonloppuja. Malli syyskauden 2016 Syyscuppi-päivistä.

OP-kevätkierros 2.5.-25.6. 2017 – tavoitteena useimmissa ikäluokissa 3 pelin peli-illat

Naperogames –turnaus nuorimmille ikäluokille 10.-11.6.2017

Kesäkuun futiskoulu 12.6-

Elokuun futiskoulu 8.-10.8.2017

OP-syyskierros (vko 32?)

taitotapahtumat (päivämäärät)

Jukka Paatelo –turnaus E11-ikäluokalle 16.-17.9.2017

Syyscuppi /turnaustapahtumat syyskauden viikonloppuihin
 

Suunnitteilla olevat tapahtumat

Nappulamarssi

Itä – Länsi –ottelu

Kevätkauden (tai syyskauden) avaava koko perheen tapahtuma Terveystalo Areenalla

Turnauspäivät Terveystalo Areenalla

Aikuisten pelitapahtumat Terveystalo Areenalla

 

Hankkeet

Kiertävä kikkaklinikka – toteutetaan jos avustus JP-säätiöltä; toteutetaan osittain myös ilman avustusta

Hankehakemus OKM:lle – TuNL hakee OKM:n seuratukea kaudella 2017 käynnistettävälle hankkeelle, jolla pyritään tukemaan seuran harrastetoimintaa E11- ja nuorempien ikäluokissa, ts. tukea aluejoukkueiden valmentajien osaamiseen ja toiminnan kehittämiselle.