Teemakoulutukset

Videoiden käyttö valmennuksen apuna 17.4.2020 

Pallonkäsittely 20.8.2020

Potkutekniikka 3.9.2020