Henkinen ja sosiaalinen

  • Turvallinen harjoitusympäristö syntyy yhdessä sovituista säännöistä ja valmentajan myönteisestä otteesta
  • Myönteinen ilmapiiri ja peli-ilo syntyvät pelaamisesta ja pelaajien osaamistason mukaisista harjoitteista
  • Pelaajien henkisen ja sosiaalisen kasvun tukeminen edellyttää kaksisuuntaista vuorovaikutusta.
  • Valmentajalta edellytetään kykyä kysyä ja kuunnella
  • Valmentajan tehtävä päivittäisessä toiminnassa on antaa lapselle kehittävää, itseluottamusta tukevaa palautetta

PELI-ILON ILMAPIIRI

Onnistumisia!
Kannustava , kaksisuuntainen vuorovaikutus
Rehellinen ja positiivinen palaute
Valmentajan myönteinen ote
Yhdessä sovitut säännöt ja harjoitustavat
Pelaajien tason mukaiset harjoitteet
Kehittymisen osoittaminen ja itsearviointi
Rohkaise ratkaisemaan!