Meidän seura: mitä tekee aluevastaava?

2.8.2019

Merkittävällä henkilöllä on monta nimitystä. Turun Nappulaliigan kaupunginosa-alueilla toimii aluehenkilö /yhdyshenkilö /salivuorovastaava. Mitä kaikkea kuuluu hänen tehtäviinsä?

Alueen yhdyshenkilö

Nappulaliigan alueet tarvitsevat alueelle yhdyshenkilön.
Alueen yhdyshenkilö toimii omalla alueellaan Nappulaliigan edustajana ja nappulahengen luojana.

Yhdyshenkilö pitää yhteyttä alueella toimivien joukkueiden toimijoihin ja järjestää toimijapalaverit 1-2 kertaa vuodessa (esim. vuorojaon yhteydessä) Aluepalaverissa päätetään vuorojaosta, alueen yhteisistä tapahtumista ja mahdollisesta alueen yhteisten varojen käytöstä.
Alueen yhdyshenkilönä voi toimia seuran toiminnasta kiinnostunut vapaaehtoinen.

Mikäli tehtävään ei löydy toimijaa, toivomme että alueen toiseksi vanhimman nappulajoukkueen toimihenkilöt ottavat tehtävät hoitaakseen ja perehdyttävät seuraavalle kaudelle uuden toimijan.
Joukkueidemme toiminnan kannalta tärkein alueen yhdyshenkilön tehtävä on talvikauden salivuorojen varaus.

Tehtäviä

- alueen tili: seuran kautta on avattu jokaiselle alueelle tili. Alueen yhdyshenkilö voi toimia tämän tilin rahastonhoitajana, tai alueen tilillä voi olla erillinen rahastonhoitaja. Alueen yhdyshenkilö kuittaa ja hyväksyy tilille tehtävät laskut.
Seura maksaa aluetilille vuosittain Intersportin ostohyvitykset. Alueen tiliä voidaan käyttää myös alueen yhteisten tapahtumien laskuttamiseen ja tuottojen keräämiseen.
Aluetilin varoilla järjestetään esim. yhteisiä päättäjäisiä tai muuta koko alueen yhteistä toimintaa. Toisaalta varoja voidaan käyttää myös muihin yhteisiin, kaikkien iloksi koituviin hankintoihin (treenivälineitä, palloja tmv.)
Perusperiaate on että varoja käytetään yhteisesti ja koko alueen yhteiseen hyvään.
Aluetilille kerättyjä rahoja ei voida jyvittää joukkueittain, lukuunottamatta turnaustuottoja.
Osa aluetileistä on tällä hetkellä toimiston hallussa, koska alueella ei ole nimettyä yhdyshenkilöä. Näiden tilien varojen käytöstä tarvitaan alueen toimijakokouksen päätös ennen kuin varoja voidaan käyttää.

- vuorojen varaus: tämä vaatii erityisesti talvikaudella säännöllistä – jopa päivittäistä (viikottaista) – yhteydenpitoa alueen toimijoihin ja liikuntapalvelukeskukseen.
Turun kaupungin liikuntapalvelukeskus asioi yhden nimetyn vuorovastaavan kanssa.
 

Alueen yhdyshenkilö hakee vuosittain sisäkauden salivuorot sekä joukkueiden tarvitsemat yksittäiset vuorot.
Varaukset tehdään TIMMI-palvelun kautta, alueen yhdyshenkilö hakee Timmiin organisaatiokäyttäjän tunnukset.
- Yhdyshenkilö kuittaa salien avaimet liikuntapalveluista omalla nimellään ja vastaa niistä. Yhdyshenkilö kutsuu vuoropalaverin koolle. Saadut sali- ja kenttävuorot on jaettava tasapuolisesti ja yhteisymmärryksessä alueella. Vuorojaossa on huomioitava mm. joukkueiden valmentajien aikataulut sekä pelaajien mahdollisuus liikkua itsenäisesti /kyytien tarve.

- vuorojen peruutukset joukkueet voivat tehdä itsekin, mutta kopio peruutuksesta tiedoksi alueen vuorovastaavalle. Peruutukset on tehtävä 4 vrk ennen käyttämättä jäävää vuoroa! Yksittäisten vuorojen varaukset kulkevat liikuntapalvelukeskuksen ohjeen mukaisesti alueen vuorovastaavan kautta: tämä vaatii vuorovastaavalta talvikaudella jonkin verran aikaa!

- TuNL toimisto hakee ulkopaikkavuorot (kesän hiekkakentät): alueen yhdyshenkilö jakaa kenttävuorot joukkueille kun ne tulevat tiedoksi.

- alueen salivuorovastaava hakee talvikauden salivuorot  timmitunnuksellaan. Hakuaika kaupungin ohjeistuksen mukaan: Hakuaika maaliskuun loppuun mennessä.
http://www.turku.fi/kulttuuri-ja-liikunta/liikunta/liikuntapaikat/liikuntavuorot/vakiovuorojen-hakuajat

 

- päättäjäiset ja muu toiminta
Aktiivisesti toimivat alueemme järjestävät monenlaista toimintaa. Alueen yhdyshenkilö tekee yhteistyötä joukkueiden kanssa hyvän Nappulaliigahengen luomiseksi. Alueella voidaan järjestää yhteisiä tapahtumia: esim. päättäjäisiä, turnauksia ja muita yhteisiä tapahtumia.

 

Jäikö jokin askarruttamaan: kysy lisää Marikalta
marika.huurre[a]turunnappulaliiga.fi