Toimihenkilönä Nappulaliigassa

TOIMIHENKILÖNÄ TURUN NAPPULALIIGASSA

 

Jokaisella TuNL:n alueella olisi hyvä olla oma yhdyshenkilö, joka vastaa oman alueen toiminnasta. Hän huolehtii alueen salivuoroista, jakaa vuorot ja on linkkinä joukkueiden ja TuNL:n välillä.

Jokaisella TuNL:n aluejoukkueella on oma toimihenkilöstönsä, johon kuuluvat

toiminnasta käytännöntasolla vastaavat henkilöt: valmentajat,

joukkueenjohtaja, rahastonhoitaja, huoltaja sekä muut joukkuekohtaisesti nimetyt

henkilöt.

Toiminnassa mukana olevat henkilöt ovat sitoutuneita noudattamaan seuran (TuNL)

toiminnallisia linjauksia kaikilta osin, sekä toimimaan Suomen Palloliiton Kaikki Pelaa –

arvomaaliman mukaisesti.


VASTUUVALMENTAJA / OHJAAJA

• Laatii toiminnallisen kausi- ja harjoitussuunnitelman

• Suunnittelee harjoitukset

• Ohjaa pelaajia harjoitus ja ottelutilanteissa

• Vastaa pelaajien peluuttamisesta otteluissa ja turnauksissa

• On velvollinen osallistumaan vanhempainiltoihin ja seuran

valmentajakoulutuksiin hänen toimenkuvaansa koskevalta osalta

• Osallistuu joukkueen pelaajien kesken käytävään pelisääntökeskusteluun


APUVALMENTAJA / APUOHJAAJA

• Toimii vastuuvalmentajan / ohjaajan tukena ja apuohjaajana harjoitus ja ottelutilanteissa

• On velvollinen osallistumaan vanhempainiltoihin ja seuran

valmentajakoulutuksiin hänen toimenkuvaansa koskevalta osalta

• Osallistuu joukkueen pelaajien kesken käytävään pelisääntökeskusteluun


JOUKKUEENJOHTAJA

• Kutsuu koolle vanhempainkokoukset vähintään 2 kertaa vuodessa

• Laati yhdessä rahastonhoitajan ja vanhempainkokouksen kanssa

taloussuunnitelman jokaiselle kaudelle erikseen

• Vastaa joukkueen pelisääntökeskusteluiden toteuttamisesta ja sääntöjen

palauttamisesta määräaikaan mennessä

• Vastaa joukkuetietolomakkeiden päivittämisestä TuNL:n tahoille

• Toimii yhdyshenkilönä valmentajien ja vanhempien väliselle informaatiokululle

• Yhdessä rahastonhoitajan kanssa vastaa joukkueen budjetin ja

toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen laatimisesta, sekä mahdollisesti varainhankinnan

järjestämisestä joukkueelle

• On velvollinen osallistumaan vanhempainiltoihin ja seuran

valmentajakoulutuksiin hänen toimenkuvaansa koskevalta osalta

• Vastaa tarvittaessa joukkueen varustehankintojen organisoimisesta

• Ottelukortit: Pyytää kotiotteluissa pelaajaluettelon vastustajalta ja täyttää ottelukortin sekä huolehtii tuloksen ilmoittamisesta TuNL:lle vähintään seuraavana päivänä. Vierasotteluissa toimittaa oman joukkueen pelaajaluettelon kotijoukkueelle. 

Joukkueenjohtajan toimenkuva voidaan myös jakaa joukkueen omien tarpeiden

mukaisesti useampaan osaan kuten; tiedottaja, internetsivujen päivittäjä, ottelu- ja

tapahtumavastaava.


RAHASTONHOITAJA

• Laati yhdessä joukkueenjohtajan ja vanhempainkokouksen kanssa

taloussuunnitelman jokaiselle kaudelle erikseen

• Yhdessä joukkueenjohtajan kanssa vastaa joukkueen budjetin ja

toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen laatimisesta, sekä varainhankinnan

järjestämisestä joukkueelle

• On velvollinen osallistumaan vanhempainiltoihin ja seuran

valmentajakoulutuksiin hänen toimenkuvaansa koskevalta osalta

• Vastaa joukkueen maksuliikenteen seuraamisesta sitä varten erikseen avatulle

tilille, sekä on velvollinen tarpeen tullen huolehtimaan perintätoimista.

* Myöskin puffetin tai vastaavista varainhankinta tapahtumista pidettävä kirjaa.

HUOM! Säilytä kaikki kuitit aina.

 

HUOLTAJA

• Toimii ohjaajien apuna harjoitus- ja ottelutilanteissa, tarpeen vaatiessa

• Huolehtii harjoitusvarusteista ja lääkelaukusta

• On velvollinen osallistumaan vanhempainiltoihin ja seuran

valmentajakoulutuksiin hänen toimenkuvaansa koskevalta osalta


MUUT TOIMENKUVAT

Muita mahdollisia toimihenkilöitä joukkueessa voivat olla esimerkiksi

maalivahtivalmentaja, lääkäri tai vastaava ensiapuhenkilö, tiedottaja jne.


OPERAATIO PELISÄÄNNÖT

Operaatio pelisäännöt kuuluu jokaisen juniorijalkapallojoukkueen toimintaan osana

Suomen Palloliiton (SPL) Kaikki Pelaa – ohjelmaa. Operaatio pelisääntöjen kautta

pyritään huolehtimaan siitä, että jokaisessa joukkueessa toimitaan avoimesti ja

yhteisymmärryksessä hyvien tapojen mukaisesti. Ilman vuosittain tehtävää

joukkuekohtaista pelisääntöjen tarkistamista tai uudelleen kirjaamista ei

joukkuetoimintaa voida harjoittaa aluetasolla eikä TuNL Junioreissa seuratasolla.

Pelisääntökeskustelut käydään vuosittain jokaisessa joukkueessa kahdessa osassa,

vanhempien pelisääntökeskusteluina sekä pelaajien pelisääntökeskusteluina. Näiden

kahden pelisääntökeskusteluiden pohjalta luodaan joukkueen pelisäännöt, jotka tulee

toimittaa annettujen ohjeiden mukaisesti määräaikaan mennessä Turun Nappulaliigalle.

Pelisääntökeskustelut luovat kehykset joukkueen toiminnalle, näiden kehysten sisään

rakennettu toiminta helpottuu huomattavasti, kun asioista keskustellaan avoimesti ja ne

kirjataan ylös.

Myöskin Turun Nappulaliigalla on seurana tiettyjä suosituksia ja kasvatuksellisia arvoja,

jotka se toivoo jokaisen joukkueensa huomioivan omissa pelisääntökeskusteluissaan.


TuNL  toivoo jokaisen joukkueen huomioivan

pelisääntökeskusteluissaan ainakin seuraavat asiat:

Vanhempien pelisääntökeskustelut:

 • Vanhempien ja toimihenkilöiden roolit joukkueessa
 • Toiminnan tarkoitus ja lapsilähtöisyys
 • Kasvatukselliset arvot
 • Suvaitsevaisuus
 • Kielenkäyttö
 • Turnaukset, sarjat ja peluuttaminen

 

Pelaajien pelisääntökeskustelut:

 • -Yksilöllisyys ja tasavertaisuus joukkueessa
 • Kasvatukselliset arvot
 • Suvaitsevaisuus
 • Kielenkäyttö
 • Peluuttaminen, harjoitus- ja ottelukäyttäytyminen
 • Poissaoloista ilmoittaminen
 • Varusteista huolehtiminen

 

 

Seuraavia kysymyksiä voidaan käyttää apuna joukkueen pelisääntöjä

laatiessa:

Jalkapallon Leikkimaailma (11v ja sitä nuoremmat tytöt ja pojat)

Miten Puolen Pelin Takuun toteutuminen varmistetaan joukkueemme toiminnassa?

Miten suhtaudumme joukkueen pelaajien muihin harrastuksiin?

Miten varmistamme, että joukkueen pelaajat huomioidaan tasapuolisesti harjoituksissa ja

peleissä?

Mitä teemme, että harjoitukset ja pelit olisivat jokaisesta pelaajasta mukavia tapahtumia?

Kuinka monta kertaa viikossa on sopiva määrä harjoitella ja pelata otteluita?

Millainen kielenkäyttö on sopivaa harjoitus- ja pelitapahtumissa?


Kirjoita Joukkueemme Pelisäännöt -osaan, mitä olette sopineet edellä mainituista asioista

ja mitä muuta olette sopineet.

 

Operaatio Pelisääntöjen palauttaminen Nappulaliigalle

Palauta pelisäännöt hyvissä ajoin ennen kevään ensimmäisiä ulkopelejä Turun Nappulaliigan toimistolle Sairashuoneenkatu 6.

 

Muita asioita, joita kannattaa miettiä:

 

TURNAUKSEN JÄRJESTÄMINEN JOUKKUEENA

Jokaisella TuNL:n  joukkueella on mahdollisuus järjestää halutessaan

jalkapalloturnauksia tai tapahtumia seuran linjausten puitteissa.

Tapahtumia järjestettäessä tulee kuitenkin huomioida mm:

1)      Ensimmäiseksi tulee anoa lupa järjestelyjen aloittamiseen Palloliiton Turun Piiriltä joka tarkistaa ettei kentällä ole päällekkäistapahtumia. Turnausohjeet sekä anomuslomakkeet löytyvät SPL Turun piirin sivulta linkistä http://turku.palloliitto.fi/pelitoiminta/turnaukset/turnausohjeet/


TuNL voi evätä turnausluvan myöntämisen anotulle viikonlopuille, jos katsoo

ajankohdan olevan epäsovelias. Epäsovelias tilanne voi esimerkiksi olla viikonvaihde,

jonka aikana jokin muu TuNL:n tapahtuma esim. Nappulamarssi, Itä-Länsi, NaperoGames ym.

2) Seuraavaksi joukkueen on syytä muodostaa työryhmiä, jotka vastaavat turnauksen

osalta seuraavista järjestelyistä: A: joukkueet, kutsut ja tiedottaminen, B: tulospalvelu

turnauksen aikana ja kenttätoiminta, C: oheistoiminta, arpajaiset, sponsorit D: huolto ja

ruokaryhmä, E: ensiapuryhmä.

3) Kun aiemmin mainitut kohdat on suoritettu, on aika aloittaa työt pienryhmissä

nimettyjen vastuuhenkilöiden johdolla.

4) Ennen turnausta on hyvä kokoontua pienryhmissä ja käydä läpi vastuualueina olleet

tehtävät. Työryhmien vastuuhenkilöiden on tarpeen mukaan kokoonnuttava

keskustelemaan järjestelyiden toimivuudesta, tarpeista ja epäkohdista.