Joukkueen toiminta ja toimihenkilöt

Joukkue

Turun nappulaliiga on toiminnan selkeyttämiseksi jaettu 17 alueeseen. Alueet ovat oikeutettuja osallistumaan Turun nappulaliigan sarjoihin. Kirjallisen ilmoittautumisen liitteenä tulee olla luettelo osallistuvista joukkueista sekä joka joukkueelta kaikki pelaa –säännöt.

Ennen sarjan alkua toimitettavassa pelaajaluettelossa on mainittava pelaajan täydellinen nimi, henkilötunnus ja osoite. Pelaajaluetteloon voidaan kirjata vain lisenssin maksaneet pelaajat. Luetteloa voi täydentää ja korjata kauden aikana. Ainoastaan luettelossa mainitut pelaajat saavat osallistua virallisiin otteluihin.


Kaikki pelaa –säännöt ja joukkueen toiminta

Turun Nappulaliiga noudattaa Kaikki pelaa –sääntöjä. Ennen joukkueen sarjaan ilmoittautumista joukkueen on sovittava omat sääntönsä ja tapansa toimia. Sääntöjen laadintaan osallistuvat joukkueen vetäjät, lasten vanhemmat ja pelaajat itse. Sääntökeskustelussa voidaan sopia vaikkapa kentän laidalla kannustamisesta, lasten käytökseen puuttumisesta ja joukkueen peluuttamistavoista. Sääntöjen avulla joukkueelle luodaan sen oma, reilun pelin toimintatapa.
Vanhempien kesken keskustellaan ja kirjataan ajatuksia ainakin seuraavista asioista:

  • Miten Puolen Pelin Takuun toteutuminen varmistetaan aluejoukkueen toiminnassa?
  • Miten voimme joukkueen vanhempina ja taustahenkilöinä omalla esimerkillämme edistää päihteettömiä elämäntapoja?
  • Miten varmistamme myönteisen ja kannustavan suhtautumisen muihin harrastuksiin?
  • Miten varmistamme, että ryhmän kaikki lapset pääsevät tasavertaisesti osallistumaan toimintaan sekä harjoituksissa että otteluissa?
  • Miten varmistamme lasten toiminnan leikinomaisuuden?
  • Mitkä ovat sopivia harjoitus- ja ottelumääriä lasten/perheiden kannalta?

Lasten kanssa keskustellaan samoista asioista, mutta toki lasten tasolla, lapsille sopivalla tavalla. 


Turun Nappulaliigan kilpailusäännöt käydään läpi kauden pelaamistapapalaverissa. Kilpailusäännöissä käsitellään mm. osanotto-oikeus, sarjasysteemit, tasapuolisen peluuttamisen säännöt sekä kaikissa ikäluokissa voimassa olevat pelisäännöt. Nämä säännöt sitovat kaikkia Turun Nappulaliigaan kuuluvia joukkueita. Säännöt löytyvät nettisivuiltamme tai voit tilata vihkosen toimistolta.

 

 

JOUKKUEENJOHTAJA

 

• Kutsuu koolle vanhempainkokoukset vähintään 2 kertaa vuodessa?

• Laati yhdessä rahastonhoitajan ja vanhempainkokouksen kanssa

taloussuunnitelman jokaiselle kaudelle erikseen

• Vastaa joukkueen pelisääntökeskusteluiden toteuttamisesta ja sääntöjen

palauttamisesta määräaikaan mennessä

• Vastaa joukkuetietolomakkeiden päivittämisestä TuNL:n tahoille

• Toimii yhdyshenkilönä valmentajien ja vanhempien väliselle informaatiokululle

• Yhdessä rahastonhoitajan kanssa vastaa joukkueen budjetin ja

toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen laatimisesta, sekä mahdollisesti varainhankinnan

järjestämisestä joukkueelle

• On velvollinen osallistumaan vanhempainiltoihin ja seuran

valmentajakoulutuksiin hänen toimenkuvaansa koskevalta osalta

• Vastaa tarvittaessa joukkueen varustehankintojen organisoimisesta

• Ottelukortit: Pyytää kotiotteluissa pelaajaluettelon vastustajalta ja täyttää ottelukortin sekä huolehtii tuloksen ilmoittamisesta TuNL:lle vähintään seuraavana päivänä. Vierasotteluissa toimittaa oman joukkueen pelaajaluettelon kotijoukkueelle. 

Joukkueenjohtajan toimenkuva voidaan myös jakaa joukkueen omien tarpeiden

mukaisesti useampaan osaan kuten; tiedottaja, internetsivujen päivittäjä, ottelu- ja

tapahtumavastaava.

RAHASTONHOITAJA

 

• Laati yhdessä joukkueenjohtajan ja vanhempainkokouksen kanssa

taloussuunnitelman jokaiselle kaudelle erikseen

• Yhdessä joukkueenjohtajan kanssa vastaa joukkueen budjetin ja

toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen laatimisesta, sekä varainhankinnan

järjestämisestä joukkueelle

• On velvollinen osallistumaan vanhempainiltoihin ja seuran

valmentajakoulutuksiin hänen toimenkuvaansa koskevalta osalta

• Vastaa joukkueen maksuliikenteen seuraamisesta sitä varten erikseen avatulle

tilille, sekä on velvollinen tarpeen tullen huolehtimaan perintätoimista.

* Myöskin puffetin tai vastaavista varainhankinta tapahtumista pidettävä kirjaa.

HUOM! Säilytä kaikki kuitit aina.