Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma 2020

Olemme lasten lähiliikuttaja, liikuntakipinän sytyttäjä, oman huipun mahdollistaja, kasvattajaseura.

Sitoudumme toiminnassamme Suomen Palloliiton linjauksiin. Toiminnassamme näkyvät SPL:n määrittelemät arvot: iloisuus – luotettavuus – menestys – yhteisöllisyys.

ILOISUUS; näkyy tapahtumissamme positiivisena sykkeenä, positiivisesti kannustavana asenteena ja toimintana johon lapset tulevat mielellään. Valmentajakoulutuksessa ja tutoroinnissa pyritään antamaan vinkkejä leikin- ja pelinomaisesta harjoittelusta; taidon opettelusta tehdään houkuttelevaa ja hauskaa muokkaamalla harjoitteita pienille pelaajille sopiviksi.

LUOTETTAVUUS; näkyy seuramme toiminnassa oikeudenmukaisuutena ja yhdenvertaisuutena, yhteisten sääntöjen noudattamisena ja sovitusta kiinnipitämisenä. Päätöksenteko noudattaa sovittuja linjauksia. Ongelmatilanteet ratkaistaan avoimella keskustelulla. Luodaan selkeät, avoimet toimintalinjaukset eri tilanteisiin. Seuran toimintatapojen (valmennus, vanhempien pelisäännöt) jalkauttaminen ruohonjuurelle asti

MENESTYS on pyrkimistä omalle huipulleen, halua yrittää ja onnistua itse ja yhdessä joukkueena. Seurassamme menestys näkyy mitattavasti pelaajamäärissä, siinä että meidän toiminnassamme halutaan olla mukana.

YHTEISÖLLISYYS; pelaajamme pelaavat ensisijaisesti omissa aluejoukkueissaan, koulu-, tarha- ja pihakavereidensa kanssa. Joukkueemme muodostuvat lähikenttien ja –koulujen ympärille ja lähistölle, mikä edistää yhteisöllisyyttä lapsen omassa elämänpiirissä. 

Keskitymme toiminnassamme lapsiin ja nuoriin. Pyrimme varmistamaan lapsille turvalliset harrastusolosuhteet. Seuran toiminta on linjattu päihteettömäksi ja savuttomaksi, kiusaamiseen ja huonoon kielenkäyttöön seuralla on nollatoleranssi.

Toiminnan painopisteet

Kaudella 2020 kattotavoitteena on SPL:n laatujärjestelmän tason 3 tavoitteleminen, ja seuran toiminnan kehittäminen sekä seuran strategian että SPL:n laatujärjestelmän mukaisesti.
Erityisesti kiinnitetään huomiota valmentajien osaamisen tukemiseen ja koulutukseen ja kilpailutoiminnan organisointiin. Täsmennetään erilaisia linjauksia ja luodaan niiden kautta seuratoiminnalle (sähköinen) käsikirja.

Aluejoukkueiden valmentajien osaamista tuetaan jalkauttamalla valmennuslinjausta ja jakamalla valmentajaopasta kaikkiin joukkueisiin. Tuetaan uusien aloittavien ikäluokkien joukkueiden perustamista alueilla seurakäyntien kautta. Tutortuki – mikäli se SPL:lta saadaan - kohdistetaan erityisesti nuorimpien ikäluokkien valmentajien osaamiseen.
Kaikkia valmentajia rohkaistaan osallistumaan SPL:n koulutuksiin seurayhteisön koulutusyhteistyön puitteissa sekä seuran järjestämiin täsmäkoulutuksiin.
Seuran palkatut työntekijät käyvät mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan joukkueiden vanhempainilloissa ja muissa joukkueiden tapaamisissa, joissa myös pelaajien vanhemmat ovat tavattavissa.

Kilpailutoimintaa terävöitetään edustusjoukkueiden toimintaa kehittämällä. Edustusjoukkueen vastuuvalmentaja huolehtii osaltaan aluejoukkueiden toiminnan tukemisesta mm. toimittamalla kausisuunnitelmat aluevalmentajien käyttöön.

D-12 ja vanhempien ikäluokkien toiminta seurassa alkaa olla vakiintunutta. Haaste- ja kilpajoukkueiden osalta tuetaan joukkueiden kilpailullisia pyrkimyksiä ja pyritään vaikuttamaan mm. vuorojakopolitiikkaan, jotta joukkueille voidaan turvata riittävät harjoitusolosuhteet läpi vuoden.

Olosuhteiden osalta pyritään vaikuttamaan kaupungin vuorojakokäytäntöön.
Terävöitetään ja täsmennetään saatujen vuorojen käyttöä: mahdollisimman vähän tyhjäkäyntiä!
Kaupungin liikuntapalvelut toivoo sisävuorojen hallinnan siirtyvän seuralle: selvitetään millaisia toimenpiteitä tämä vaatii alueilla ja toimistossa.

Tiedottamisen ja viestinnän osalta nettisivujen uudistus on edelleen työn alla.
Perjantaipostit ja nettisivujen Meidän seura –jutut jatkuvat edelleen.

Valmennuskoulutus jatkuu seurayhteisön turvin: rohkaistaan valmentajia osallistumaan koulutuksiin. Selvitetään räätälöityjen koulutusten tarvetta ja järjestetään sellaisia valmennuskoulutuksia joille erityistä tarvetta. Järjestetään yksi valmentajien alkeiskurssi, yksi SPL Futisvalmentajan starttikurssi, jatketaan ekkono-yhteistyötä KaaPon kanssa seurojen yhteisinä, sisäisinä koulutuksina (4-6 kpl).
Seurayhteisön koulutuksina (Mika Hemmilä) lisäksi SPL Futisvalmentajan starttikurssi, SPL Ikävaihekoulutus, SPL C- ja B-kurssit.
Järjestetään joukkueenjohtajakoulutusta 2-3 kertaa vuoden aikana. Selvitetään, onko joukkueiden toimihenkilöillä tarvetta muunlaiseen koulutukseen (huoltajakoulutus, ea-koulutus?).
Järjestetään aluetapaamisia ja muita mahdollisuuksia toimihenkilöille kohdata toisiaan.
Järjestetään pelinohjaajakurssi.

Hallinto
Johtokunta kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Strategiatyötä täsmennetään kahden iltaistunnon verran: syksyllä ja keväällä.

Hankkeet
Kotouttamisen edistäminen seuratoiminnassa -hanke jatkuu vuoden 2020 loppuun
Haetaan OKM:n hankerahaa joulukuussa 2019 kaudelle 2020.

Tapahtumat    HUOM: PÄIVÄMÄÄRÄMUUTOKSET MAHDOLLISIA

Loppiaisturnaus                          6.1.2020
Sarjapalaveri joukkueille         24.3.2020
Johtokunnan järjestämä turnaus 4.4.2020
Pelinohjaajakoulutus               15.4.2020
Seuran kevätkokous                 22.4.2020
Kauden avausviikonloppu      24.-26.4.2020
OP-kevätkierros                         vko 19
Nappulaklubi /kesäkerho       kesäkuun alku
Naperogames                             6.-7.62020
OP-syyskierros                            vko 33
Jalkapallokoulu                           elokuu
Taitotapahtumat                        ?
Jukka Paatelo –turnaus           12.-13.9.2020
LeidiCup                                         19.9.2020
IskäCup                                          3.10.2020
Päättäjäisristeily                         1.11.2020
Seuran syyskokous                   17.11.2020

Uusina tapahtumina pyritään järjestämään monen vuoden tauon jälkeen Itä-Länsi –ottelu jonnekin syksyyn, yhdelle ikäluokalle, aluejoukkueiden pelaajille.
Nappulakillan perustamiseen on haettu tukea Jalkapallosäätiön rahastosta: mikäli saadaan tukea, perustetaan Nappulakilta entisille pelaajillemme ja toimijoillemme. Kilta järjestää yhteisen muisteluillan, ja yhteisesti selvitetään, voivatko killan jäsenet toimia omalla tavallaan seuran toiminnan tukemiseksi.
Vanhat parrat –pelit entisille nappulaliigalaisille.