Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma 


Olemme lasten lähiliikuttaja, liikuntakipinän sytyttäjä, oman huipun mahdollistaja, kasvattajaseura.

Sitoudumme toiminnassamme Suomen Palloliiton linjauksiin. Toiminnassamme näkyvät SPL:n määrittelemät arvot: iloisuus – luotettavuus – menestys – yhteisöllisyys.

ILOISUUS; näkyy tapahtumissamme positiivisena sykkeenä, positiivisesti kannustavana asenteena ja toimintana johon lapset tulevat mielellään.
Valmentajakoulutuksessa ja tutoroinnissa pyritään antamaan vinkkejä leikin- ja pelinomaisesta harjoittelusta; taidon opettelusta tehdään houkuttelevaa ja hauskaa muokkaamalla harjoitteita pienille pelaajille sopiviksi. Kannustetaan fortum tutor – treenivinkkipankin käyttöön esim. perjantaipostissa viikon treenivinkin kautta. Seuran järjestämät tapahtumat ovat hyväntuulisia (vrt. naperogames)

LUOTETTAVUUS; näkyy seuramme toiminnassa oikeudenmukaisuutena ja yhdenvertaisuutena, yhteisten sääntöjen noudattamisena ja sovitusta kiinnipitämisenä. Päätöksenteko noudattaa sovittuja linjauksia. Ongelmatilanteet ratkaistaan avoimella keskustelulla.
Luodaan selkeät, avoimet toimintalinjaukset eri tilanteisiin esim. millä perusteella valitaan pelaajia kauppariin, millä perusteella oman alueen ulkopuolelle pelaamaan, milloin haetaan poikkeuslupaa.
Seuran toimintatapojen (valmennus, vanhempien pelisäännöt) jalkauttaminen ruohonjuurelle asti: tähän päästään mm. aluetapaamisten, vanhempaintapaamisten, tutoroinnin avulla. Toiminnan yhdenmukaistaminen valmennuslinjauksen ja toimintaohjeiden kautta lisää myös luotettavuutta.

MENESTYS on pyrkimistä omalle huipulleen, halua yrittää ja onnistua itse ja yhdessä joukkueena. Seurassamme menestys näkyy pelaajamäärissä, siinä että meidän toiminnassamme halutaan olla mukana.

YHTEISÖLLISYYS; pelaajamme pelaavat ensisijaisesti omissa aluejoukkueissaan, koulu-, tarha- ja pihakavereidensa kanssa. Joukkueemme muodostuvat lähikenttien ja –koulujen ympärille ja lähistölle, mikä edistää yhteisöllisyyttä lapsen omassa elämänpiirissä.  
 

Toiminnan painopisteet

Turun Nappulaliigan toiminnan painopisteet

Aluejoukkueiden toiminta
Aluejaon järkevöittäminen jatkuu – aloitettu jo kaudella 2016. Noudatetaan tarkemmin nykyisiä koulualueiden jakoja, tuetaan lapsen mahdollisuutta osallistua toimintaan ensisijaisesti omien koulukavereiden kanssa, kotiosoitteen ollessa toissijainen aluetta määrittävä tekijä.
Vastuuhenkilöt: kilpailujaosto, toiminnanjohtajan kanssa
 

Alueille ja erityisesti aloittaviin joukkueisiin jalkautuminen: jatketaan 2016 aloitettua jalkautumista. Toimistolla järjestetään ikäluokkakohtaiset aluetapaamiset toimijoille, joukkueiden omissa tapahtumissa tavataan vanhempia ja toimijoita Meidän seurassa –tapaamisten merkeissä.
Vastuuhenkilöt: valmennuspäällikkö ja järjestösihteeri
 

Kilpailusääntöjen tarkentaminen: tarkistetaan ja täsmennetään kilpailusäännöt ja erityisesti sarjatarjotin SPL:n linjausten mukaisiksi, kuullaan toimijoiden toiveita esim. talvisarjan ja kesäkauden peli-iltojen osalta. Pyritään löytämään mielekkäitä tapoja toteuttaa sarjatoimintaa kaikille pelaajille.
Vastuuhenkilöt: kilpailujaosto, toiminnanjohtaja.
 

Aluevalmentajien tukeminen: järjestetään koulutusta erityisesti aluejoukkueiden valmentajille: seuran omat E- ja D-tason koulutukset markkinoidaan erityisesti aluejoukkueiden aloittavien ikäluokkien valmentajille. Järjestetään kikkaklinikka-koulutusta, Ekkono-koulutusta ja tiedotetaan Fortum Tutor –toiminnasta säännöllisesti. Perjantaipostiin treenivinkkejä.
Vastuuhenkilöt: koulutus – valmennuspäällikkö; tiedotus – järjestösihteeri.
 

Aluejoukkueiden muiden toimijoiden tukeminen: joukkueenjohtajakoulutus ja tapaamiset joukkueenjohtajille. Vastuuhenkilö: järjestösihteeri.
Valmennuslinjaus tukemaan kaikkia seuran toimijoita. Vastuuhenkilö: valmennuspäällikkö

Yhteistyö Ilveksen kaupunginosatoiminnan kanssa jatkuu kaudella 2017 -07-ikäluokan pilotin perusteella. Pyritään järjestämään pelitapahtumia molempien seurojen kaupunginosajoukkueille.

Edustusjoukkueiden toiminta: valmentajien koulutus ja tuki jatkuu edelleen, Ekkono-metodia tuodaan edustusjoukkueiden toimintaan osana valmennusta. Pelaajavalintojen kriteereiden avaaminen siten, että aluejoukkueiden valmentajat ja pelaajien vanhemmat tietävät niistä. Vastuuhenkilö: valmennuspäällikkö.

Harrastejoukkueiden toiminta: harrastejoukkueiden toimijat tarvitsevat seuran tukea toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. Toimijoille pohditaan oma palkitsemisjärjestelmä?

Olosuhteet: tehostetaan oman kentän, Terveystalo Areenan käyttöä. Järjestetään kentällä seuran omia turnauksia, koulutuksia ja muuta toimintaa, ja huolehditaan siitä, että mahdollisimman monella joukkueella ja pelaajalla on mahdollisuus päästä käyttämään kenttää.
Käynnistetään oman jalkapallohallin /kerhotalon rakentamishanke. Selvitetään mahdolliset rahoituskanavat ja hallille sopivin paikka, sekä aloitetaan aktiiviset valmistelut rakentamisen käynnistämiseksi.

Tiedottaminen: laaditaan tiedotussuunnitelma seuran brändin vahvistamiseksi. Vastuuhenkilö: järjestösihteeri

Koulutus: Järjestetään oman seuran koulutuksena ainakin SPL E- ja SPL D-tason koulutukset, joukkueenjohtajakoulutus ja pelinohjaajakurssi. .

Hallinto: johtokunta- ja jaostotyöskentelyä tehostetaan: johtokunta suunnittelee toimikauden alussa kokouskalenterin ja sopii asiat, jotka tuodaan johtokunnan käsiteltäväksi. Jaostot vastaavat omasta alueestaan, ja tukevat toimiston työtä. Vastuuhenkilöt: johtokunta ja jaostot.

Talous: Seuran talous rakentuu pelaajien maksamien toimintamaksujen ja Turun kaupungin myöntämän kohdeavustuksen varaan. Johtokunta suunnittelee ja selvittää seuran yhteistyökumppanuuksia. Pyritään löytämään seuralle muutamia pidempiaikaisia tukijoita.


Tapahtumat kaudelle 2019 (huom. muutokset mahdollisia!)

Tulossa...