Säännöt

 

Turun Nappulaliigan säännöt ja muu pelinohjaajan kannalta tärkeä materiaali

 Pelikenttä

 8 vs. 8 (7 vs. 7)

Kentän suositeltava koko on noin 40 x 60 metriä.                                                                                                      
Aloitusympyrän halkaisija on 11-12 metriä.                                                                                                           
Rangaistusalueen koko on 11 x 30 metriä.                                                                                                            
Maalin koko on 2 x 5 metriä.

5 vs. 5

Kentän suositeltava koko on noin 30 x 40 metriä.                                                                                          
Aloitusympyrän halkaisija on 11-12 metriä.
Rangaistusalueen koko on  8 x 15 metriä.
Maalin koko on 2 x 5 metriä.

Jokaisella kentällä tulee olla seuraavanlainen ensiapuvarustus:

Puhdasta vettä
Sideharsoa
Pikasiteitä
Ideal siteitä
Kertakäyttöisiä kylmäpusseja


Pelaajien varusteet

Kaikkien pelaajien on käytettävä säärisuojia.

Säärisuojien on oltava kokonaan sukkien peittämät.

Mikäli joukkueilla on samanväriset peliasut, vaihtaa vierasjoukkue peliasun väriä.

Maalivahdin pelipaidan värin on erotuttava muiden pelaajien paitojen väristä.


 Yleisiä ohjeita kaikille Leikkimaailman ikäluokille.

 Vaihdot ovat edestakaiset ja lentävät. Pelinohjaaja käyttää vain Vihreää korttia, jolla hän palkitsee ottelun päätyttyä molemmista joukkueista yhden pelaajan. Tarvittaessa Pelinohjaa voi kysyä joukkueenjohtajalta, kuka joukkueen pelaajista ansaitsee vihreän kortin. Tilanteen niin vaatiessa pelaajaa voidaan huomauttaa tai hänet voidaan jopa poistaa kentältä, mutta joukkue saa jatkaa täysilukuisena.


Katsojille ja valmentajille Pelinohjaaja voi näyttää myös Oranssia korttia


 ”Hyvä aikuinen. Ethän huuda meille. Jokainen meistä yrittää parhaansa ja ansaitsemme jokainen pelirauhan. Toimimme Leikkimaailmassa ja haluamme jokainen nauttia rakkaasta pelistämme – jalkapallosta. Siihen ei toiselle huutaminen sovi.”Oranssin kortin tarkoituksena on parantaa ilmapiiriä kenttien laidoilla puuttumalla katsojien tai valmentajien asiattomaan huuteluun

Joukkue saa ottaa kentälle yhden lisäpelaajan, kun vastustaja johtaa vähintään viidellä (5) maalilla.             Etu menetetään eron vähentyessä kahteen (2) maaliin.

Kulmapotku potkaistaan kentän kulmasta. Jos kenttä on leveämpi kuin suosituskoko, potkaistaan kulma suosituskoon mukaiselta etäisyydeltä.

Vastustajien on oltava alkupotkuissa, vapaapotkuissa, maaliheitoissa, kulmapotkuissa ja rangaistuspotkuissa vähintään 5,5 metrin etäisyydellä pallosta.

5v5 pelin voi avata mistä tahansa osasta rangaistusaluetta potkaisemalla maasta tai heittämällä.

8v8 –pelimuodossa pelin voi avata mistä tahansa osasta rangaistusaluetta potkaisemalla maasta.

Pelissä olevan pallon maalivahti saa potkaista käsistään.

5v5 -pelissä maalin tekeminen suoraan alkupotkusta johtaa maalin hylkäämiseen ja maaliheittoon tai -potkuun vastustajalle.

5v5 ja 8v8 pelissä rangaistusalueella epäsuora vapaapotku potkaistaan rikkomuspaikkaa lähinnä olevasta päätyrajan suuntaisesta rangaistusalueen rajan kohdasta.

8 ja nuoremmissa  ikäluokissa  5v5 ja 4v4 -peleissä rajaheiton tilalla on sivurajakuljetus.

Sivurajakuljetuksessa pallo on lähtötilanteessa sivurajan päällä.

Sivurajakuljetuksessa ei voi tehdä ensimmäisellä kosketuksella suoraan maalia.

Vastustajajoukkueen on oltava vähintään 5,5 metrin etäisyydellä suorituspaikasta.

9 ikäluokasta alkaen on käytössä normaali rajaheitto.

Väärän heiton voi Pelinohjaajan opastuksen jälkeen uusia.

10 -11-vuotiaiden peleissä on käytössä paitsioalue.

 Rangaistusalueen tasalta alkavan ja päätyrajan välinen alue on paitsioaluetta (kts. kenttäpiirros), jossa paitsiosääntö on voimassa

Rangaistuspotku potkaistaan 7,5 metrin päästä maalirajasta

Rangaistuspotkukilpailuun saavat osallistua kaikki joukkueeseen nimetyt pelaajat. Valmentaja nimeää näistä 7 pelaajaa, jotka osallistuvat kilpailuun. Kolme pelaajaa aloittaa, jos tilanne kolmen potkaisijan jälkeen on edelleen tasan, jatketaan vuorotellen kunnes ratkaisu syntyy. Jokaisen potkun potkaisee eri pelaajaa ja vasta kun kaikki kilpailuun nimetyt pelaajat ovat potkaisseet yhden potkun saa saman joukkueen pelaaja potkaista toisen potkun


Raportit sääntörikkomuksista


1. Jos otteluissa tapahtuu sääntörikkomuksia tai tulee erimielisyyttä sääntöjen tulkinnasta, voidaan niistä tehdä kirjallinen raportti Turun Nappulaliigalle.

2. Sarjaotteluista on raportti jätettävä kahden vuorokauden kuluessa ottelun päättymisestä toiminnanjohtajalle. Raportti on tehtävä kirjallisesti ja siitä on ilmoitettava raporttia koskevan  alueen vastuuhenkilölle. Turun Nappulaliigan on viimeistään seitsemän vuorokauden kuluessa annettava palaute raportista.

3. Muissa otteluissa on sama käytäntö, mutta vastalause on jätettävä kolmenkymmenen minuutin kuluessa ottelun jälkeen tapahtuman vastaavalle.

4. Pelaajan edustuskelpoisuutta koskeva vastalause voidaan tehdä kolmen vuorokauden kuluessa ottelusta. Kun edustuskelpoisuudessa on kyse ikärajasta tai asuinpaikasta, vastalause voidaan  tehdä viimeistään kaksi viikkoa viimeisen sarjaottelun jälkeen.
 

Edustusjoukkueessa pelaavat pelaajat  

Edustusjoukkueen toimintaan voi osallistua pelaaja, joka osallistuu myös aluejoukkueen tai yhteistyöseuran toimintaan (pelit/harjoitukset).


Mikäli edustusjoukkueen toimintaan osallistuvalla pelaajalla on samanaikaisesti:


1. Alueen harjoitus- tai turnausottelu kun edustusjoukkueella, pelaaja edustaa edustusjoukkuetta.


2. On alueen sarjaottelu samaan aikaan edustusjoukkueen harjoitusten kanssa, pelaaja edustaa aluejoukkuetta.


3. On samaan aikaan harjoitukset edustus ja aluejoukkueen kanssa, pelaaja osallistuu edustusjoukkueen harjoituksiin.

 Edustus- ja aluejoukkueiden valmentajien tulee tehdä yhteistyötä ja keskenään sopia pelaajien järkevistä harjoitus- ja ottelukäynneistä. Molempien osapuolien on joustettava.
 


Turnaukset

Aluejoukkueet saavat osallistua kaikkiin turnauksiin. Edellytyksenä on, että saman ikäluokan edustus- ja aluejoukkue ei osallistu samaan turnaukseen samassa ikäluokassa.

Poikkeuslupaa tähän sääntöön voi anoa Turun Nappulaliigalta.
Kaikista aluejoukkueiden järjestämistä turnauksista tulee ilmoittaa TuNL:lle kirjallisesti vähintään 1kk ennen turnausta. TuNL välittää tiedon Suomen palloliiton Turun piiriin.  Kaikkiin aluejoukkueiden järjestämiin turnauksiin on nimettävä KAIKKI PELAA-vastaava.
TuNL:n aluejoukkueiden järjestämissä turnauksissa on noudatettava Suomen Palloliiton nuorten turnauskriteereitä.