Rekisteriseloste

JÄSENREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 sekä henkilötietolain 523/1999 10 §:n mukainen tietosuojaseloste ja seloste käsittelytoimista

 

1. Rekisterinpitäjä

Turun Nappulaliiga ry
Sairashuoneenkatu 6, 20100 Turku

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevassa asiassa

Turun Nappulaliiga ry
Sairashuoneenkatu 6
20100 Turku

3. Rekisterin nimi

Turun Nappulaliigan pelaajat, toimihenkilöt ja kannatusjäsenet

4. Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn henkilön /tämän huoltajan suostumuksella tai jäsenyyden perusteella.

5. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja voidaan käsitellä vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

- jäsenen rekisteröinti pelaajaksi tai toimihenkilöksi
- kilpailutoiminnan toteuttaminen (mm. pelaajasiirrot, ottelupöytäkirjat, pelaajaluettelot)
- tulospalvelun ylläpito
- toimijarekisterin ylläpito
- tietojen välittäminen SPL:n rekisteriin ja vakuutusrekisteriin ja omille joukkueillemme
- sähköinen viestintä: toimihenkilöiden postituslista; yhteistyökumppaneiden tiedotteet
- tilastointi
- asiakaspalvelun toteuttaminen ja toiminnan kehittäminen

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: käyttäjän /lapsen holhoojan antamat henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot
- pelaajan /toimihenkilön nimi, sukupuoli, syntymäaika (tarvittaessa syntymämaa, -kaupunki ja henkilön kansallisuus), yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
- pelaajan pelipassitunniste yksilöivänä tunnisteena
- tiedot luvista, suostumuksista ja kielloista
- jäsensuhdetta koskevat tiedot: laskutus- ja maksutiedot, pelioikeus

7. Jäsenrekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan säännönmukaisesti:

- toimihenkilöltä itseltään, pelaajan huoltajalta tai hänen edustajaltaan, sähköisesti, puhelimitse, lomakkeella
- rekisterinkäsittelijän syöttämänä

8. Tietojen säilyttäminen

Tietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen tarkoitusten toteuttamiseksi.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjän työntekijät

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Turun Nappulaliigan rekisteritietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle

11. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Emme myy tai vuokraa tietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja ainoastaan seuraavissa tapauksissa:
- voimme luovuttaa henkilötietoja käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.
- voimme luovuttaa tietoja tilastollista, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon ettei tiedon kohde ole enää tunnistettavissa.
- mikäli järjestelemme uudelleen toimintaamme, voidaan käyttäjän henkilötietoja luovuttaa uuden organisaation sisällä
- luovutamme tietoja Suomen Palloliiton rekistereihin, kilpailujärjestelmiin ja julkaisuihin toiminnan toteuttamiseksi (esim. pelipassit, vakuutukset, peliluvat). Tieto pelioikeudesta luovutetaan joukkueen toimihenkilöille toiminnan toteuttamiseksi.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisena tai henkilökohtaisesti seuran toimistolla.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää sähköinen jäsenviestintä.
Rekisteröidyllä on oikeus poistaa tiedot ilmoittamalla siitä kirjallisesti postitse tai sähköpostitse. Jäsenrekisterin tietojen poistaminen saattaa vaikuttaa jäsenen mahdollisuuksiin osallistua viralliseen toimintaan.

13. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa, salasanalla suojattuna.

14. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.