Rikostaustan selvittäminen

Turun Nappulaliigan johtokunta on päättänyt pyytää suostumusta rikostaustan selvittämiseen kaikilta lasten kanssa tekemisissä olevilta vapaaehtoistoimijoiltaan.

Kyseessä on lain 148/2014 toiminnanjärjestäjälle suoma mahdollisuus tarkistaa lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostausta.

Toiminnan järjestäjä voi hakea vapaaehtoistoimijan rikosrekisteriotetta, mikäli tehtävään kuuluu

1. säännöllisesti ja olennaisesti alaikäisen opetusta, ohjausta, hoitoa, huolenpitoa tai muuta yhdessäoloa alaikäisen kanssa ja

2. henkilökohtainen vuorovaikutus alaikäisen kanssa ja

3. tehtävän hoitaminen yksin tai sellaisissa olosuhteissa, joissa alaikäisen henkilökohtaista koskemattomuutta ei voida turvata siitä huolimatta, että toiminnan järjestäjällä on käytössä toimintaa koskeva ohje tai tietty menettelytapa, jolla pyritään turvaamaan lasten henkilökohtainen koskemattomuus.

 
Rikostausta voidaan tarkistaa 1.5.2014 jälkeen toimintaan mukaan tulleilta henkilöiltä.
Tällaiselle rikosrekisteriotteelle oikeusrekisterikeskus merkitsee tiedot seuraavista rikoksista:
· Sukupuolisiveellisyyttä loukkaava teko (pornografiarikos) 
· Seksuaalirikos 
· Henkirikos (tappo, murha, surma) 
· Ihmiskauppa tai törkeä ihmiskauppa 
· Törkeä pahoinpitely 
· Törkeä ryöstö 
· Huumausainerikos
Otteelle ei merkitä tietoja muista rikoksista kuin edellä mainituista.

Rikostaustaotteen hakee vapaaehtoistoiminnan järjestäjä (TuNL) ja se laskutetaan taannehtivasti joukkueelta. Yhden rikostaustaotteen hinta on 12€, joukkue kustantaa rikostaustaotteen.
Joukkueessa arvioidaan ne toimihenkilöt, joiden tehtävät sisältävät em. asioita. 
Ensisijaisesti kyseeseen tulevat joukkueen valmentajat ja joukkueenjohtajat.

https://storage.googleapis.com/valo-production/2016/12/vapaaehtoisen_rikostaustan_selvittaminen.pdf

Joukkueiden toimihenkilöt toimittavat allekirjoitetun suostumuksensa TuNL:n sivujen kautta 31.12.2023 mennessä. 
Toiminnanjohtaja on ainoa henkilö seurassa, joka käsittelee sekä suostumuksia että rikostaustaotteita. 
Mikäli toimijalla on jo valmiina itseään koskea rikostaustaote, voi sen tulla esittämään toiminnanjohtajalle.

Lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittäminen on osa urheiluseurojen toiminnan laadun varmistamista ja esim. sinettiseurastatuksen edellytys.