Meidän seura: hallinto

1.10.2019 klo 08:00


Miten Nappulaliiga toimii, kuka toimintaamme ohjaa?

Urheiluseura, myös Turun Nappulaliiga, on yleishyödyllinen yhdistys.

Yhdistyksen päätöksenteosta vastaa yhdistyksen vuosikokouksen valitsema johtokunta /hallitus.

Turun Nappulaliigan vuosikokoukset pidetään kahdesti vuodessa: marraskuun ja huhtikuun loppuun mennessä.
Marraskuun vuosikokouksessa valitaan johtokunta ja seuran puheenjohtaja, sekä vahvistetaan yhdistyksen budjetti ja toimintasuunnitelma tulevalle kaudelle. Huhtikuun vuosikokouksessa vahvistetaan yhdistyksen tilinpäätös ja toimintakertomus.

Turun Nappulaliigan johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja, kahdeksan jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Puheenjohtaja valitaan kahdeksi kaudeksi kerrallaan, ja johtokunnan jäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa.

Nappulaliigan johtokunta kokoontuu kuukausittain, 8-10 kertaa vuodessa.
Johtokunta vastaa mm. yhdistyksen taloudesta, henkilöstön palkkaamisesta ja yhdistyksen strategisista linjauksista. Monesti johtokunta ratkoo kokouksissaan myös seuran käytännön asioita, mm. tapahtumiin, vuorojakoihin ja erilaisiin linjauksiin liittyviä käytännön kysymyksiä.

Johtokunta pitää yllä suhteita ja tarvittaessa ottaa kantaa meidän seuran toimintaa koskevissa asioissa sekä Palloliiton piiri- ja liittotasolle että Turun kaupungin liikuntalautakuntaan ja liikuntapalveluihin.

Johtokunta toimii esimiehenä seuran palkatuille työntekijöille: toiminnanjohtajalle, valmennuspäällikölle ja järjestösihteerille.
Johtokunnan ja Turun Nappulaliigan henkilökunnan apuna päätöksiä valmistelevat vuosittain valittavat jaostot.

Talous- ja yhteistyöjaosto, vastaa yhdessä toiminnanjohtajan kanssa tarkemmin talouden suunnittelusta ja yhteistyökumppanuuksista. Jaosto on mm. neuvotellut yhteistyösopimukset Terveystalon ja Silja Linen kanssa.

Koulutus- ja valmennusjaosto toimii yhdessä valmennuspäällikön kanssa ja vastaa seuramme valmennuslinjauksesta, sen jalkauttamisesta ja valmennuskoulutuksista. Jaosto on valmistellut nyt syksyllä ilmestyvää valmennusmateriaalia joukkueidemme käyttöön.

Alue- ja tyttöjalkapallojaoston tehtävänä on yhdessä valmennuspäällikön ja järjestösihteerin kanssa kehittää aluejoukkueiden ja tyttöjoukkueiden toimintaa. Kauden päättäjäisristeily ja seuratulkkihanke kuuluvat tämän jaoston tehtäviin.

Viestintäjaoston vastuulla on seuran sisäinen ja ulkoinen viestintä. Jaostolla on työn alla nettisivujen uudistamisprojekti.

Olosuhdejaosto vastaa olemassa olevista olosuhteista ja selvittää tulevaisuuden mahdollisuuksia. Jaosto on ottanut yhdessä johtokunnan kanssa kantaa mm. talvikauden vuorojakoon Turussa.