Meidän seura: pelisääntökeskustelut

22.1.2020


Kauden alussa käydään pelisääntökeskustelut joukkueen taustahenkilöiden ja vanhempien välillä sekä pelaajien ja joukkueenjohdon välillä.

Aikuisten pelisääntökeskustelussa on syytä sopia ainakin

- peliajan jakautuminen

- joukkueen yleiset käytännöt: miten ilmoittaudutaan harjoituksiin ja peleihin; millä tavoin aikuiset osallistuvat joukkueen taustatoimintaan HUOM: kaikissa tapahtumissamme oltava paikalla vähintään kaksi aikuista!

- savuttomuus ja päihteet. MUISTA: meidän seura on savuton ja päihteetön

- kiusaamiseen ja asiattomaan käytökseen puuttuminen. Meidän seurassa on nollatoleranssi kiusaamiseen, kiroiluun ja syrjivään käytökseen. Jokaisella pelaajallamme on oikeus turvalliseen, hyvään, kannustavaan harrastukseen taustasta riippumatta. Kaikkiin väärinkäytöksiin puututaan viipymättä.

- joukkueen toimijoiden rooli (valmentaja /joukkueenjohtaja /rahastonhoitaja)

- miten leikinomaisuus, tasavertaisuus ja kilpailullisuus näkyvät meidän joukkueessamme.

- tasoryhmät – miten jaetaan; miten pelaaja liikkuu ryhmien välillä? Miten turvataan kaikille pelaajille hyvä harrastus?

- urheilulliset elämäntavat: miten tuemme lasten kasvua liikkujina

- joukkueen some-näkyvyys: missä kanavissa ja miten? MUISTA: et voi julkaista ilman lupaa kuvamateriaalia lapsista

- kriisiviestintä: joukkueen sisällä ja joukkueen ja seuran välillä. Ensisijaisesti joukkueen sisäiset ongelmat ratkaistaan keskustellen. Varsinkin isommissa kriiseissä yhteys toiminnanjohtajaan!

Vanhemman vastuulla on

Pitää huolta siitä että lapsi on
* oikeassa paikassa
* oikeaan aikaan
* oikeanlaisissa varusteissa
* Nimenhuudon kautta ilmoittautuneena.
Anna omaa aikaasi ja osaamistasi joukkueelle.
Anna valmentajalle työrauha.

 

Lasten ja nuorten pelisääntökeskusteluissa sovitaan
- nollatoleranssi kiusaamiseen, kiroiluun ja muuhun asiattomaan käytökseen
- harjoituksissa ja peleissä käyttäytyminen ikätason mukaan
- liikunnallinen ja urheilullinen elämäntapa ikätason mukaan (syöminen, lepo, koulunkäynti; isompien pelaajien kanssa myös päihteet, tupakkatuotteet)
- miten joukkueessa palkitaan; miten toimitaan jos sääntöjä ei noudateta?

Pelaajan vastuulla on:
- ikätasoinen käytös harjoituksissa ja peleissä
- omista varusteista huolehtiminen ikätasoisesti
- joukkueessa toimiminen ikätasoisesti: reilu käytös, halu treenata ja pelata
- joukkueen pelisääntöjen noudattaminen

**

Tutustu Nappulaliigan materiaaleihin:

Meidän seuran päihteettömyyslinjaus  

Meidän seuran usein kysyttyä

Lapsen turvallisuus tapahtumissamme

Kriisiviestintä meidän seurassa

SOME-ohje

Liikunnallinen elämäntapa

Tutustu Palloliiton pelisääntömateriaaliin:

Urheilun pelisäännöt

Toimijaroolit

 

LASTEN JA NUORTEN OIKEUDET JALKAPALLOHARRASTUKSESSA

Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus:

 • leikkiin ja hauskanpitoon
 • onnistumiseen ja epäonnistumiseen
 • osallistumiseen tasavertaisesti muiden kanssa
 • pelaamiseen ja harjoitteluun oman ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti
 • päihteettömään harrastusympäristöön
 • mielipiteensä ja halunsa ilmaisemiseen
 • kaikkien tunteiden ilmaisemiseen
 • reiluun peliin ja toisten kunnioitukseen
 • aikuiseen ohjaajaan ja turvalliseen vanhempaan
 • asiantuntevaan ja vastuuntuntoiseen ohjaukseen
 • oppia asettamaan tavoitteita omien kykyjensä edellyttämällä tasolla

LASTEN JA NUORTEN VELVOLLISUUDET JALKAPALLOHARRASTUKSESSA

Jokaisella lapsella ja nuorella on velvollisuus:

 • kuunnella valmentajaa
 • kehittää omia taitoja harjoituksissa ja omalla ajalla
 • toimia reilusti ja edistää hyvää joukkuehenkeä 
 • noudattaa joukkueen yhdessä laatimia sääntöjä