Palloliiton päivitetyt ohjeistukset pienryhmäharjoitteluun (5.5.2020)

5.5.2020


Muokkaamme ja linjaamme oman toimintamme asteittaisen käynnistämisen lähipäivinä.

 

Valtioneuvoston maanantai-iltana 4.5. antamia koronavirusrajoituksia koskevia linjauksia ja ohjeita noudattaen seurat voivat käynnistää joukkueiden pienryhmäharjoittelun ja asteittain rajoituksia puretaan toukokuun edetessä edelleen. Palloliitto on päivittänyt tarkemmat ohjeistukset rajoitetusta pienryhmäharjoittelusta seuroille ja joukkueille em. linjausten mukaisesti.

Valtioneuvoston päätöksen mukaan Suomen peruskouluissa siirrytään lähiopetukseen 14.5. alkaen hallitusti ja turvallisuudesta huolehtien. Urheilukilpailut ja -sarjat voidaan käynnistää 1.6. alkaen erityisjärjestelyin, joista tarkemmat viranomaisohjeet annetaan erikseen. Nykyinen 10 henkilön kokoontumisrajoitus on laajenemassa enintään 50 henkilöön 1.6. alkaen toistaiseksi. Ulkoliikuntapaikkoja voidaan käyttää ohjattuun ja valvottuun harjoitustoimintaan. Mahdolliset harjoitukset on toteutettava lähikontakteja välttäen.

- Tietysti hieno uutinen paitsi koko yhteiskunnan, myös harrastamisen ja urheilun kannalta, että Suomen hallitus on ryhtynyt asteittain purkamaan rajoitustoimenpiteitä. Pitää kuitenkin muistaa, että koronavirusepidemia ei ole ohi. Palloliiton, seurojen ja joukkueiden tulee yhteistyössä kantaa edelleen vastuu toimijoiden turvallisuudesta ja epidemian taltuttamisesta, Palloliiton urheilutoimenjohtaja Hannu Tihinen sanoo.

Seurojen on mahdollista aloittaa 5.5. alkaen omalla vastuulla joukkueiden rajoitettu pienryhmäharjoittelu ohjeita noudattaen. Palloliiton pienryhmäharjoittelun mahdollistavassa ohjeistuksessa on perehdytty huolellisesti THL:n ja valtioneuvoston sekä Palloliiton lääkintävaliokunnan ja Olympiakomitean linjauksiin.

- Tiedossamme on, että variaatio seurojen toiminnan välillä on tällä hetkellä suuri. Jotta varmistamme turvallisen harjoittelun, on vastuullista julkaista huolellisesti pohdittu ohjeistus pienryhmäharjoittelulle. Sen lähtökohtana on varmistaa turvallinen harrastetoiminta niin pelaajille, valmentajille kuin muille toimihenkilöille.

- Vallitseva tilanne on myös osoittanut, että harrastustoiminta on monelle lapselle arkeen turvallisuutta tuova ympäristö ja sen puuttuminen aiheuttaa monelle lapselle sosiaalista epävarmuutta ja yksinäisyyttä arkeen, Tihinen toteaa.

Lisäksi ohjatun harjoittelun tauko on johtanut joissakin paikoissa hallitsemattomaan tilanteeseen, jossa kentillä on liikaa pelaajia ja voimassa olevia turvallisuusohjeita ei noudateta.

- Edellä mainittujen syiden lisäksi pienryhmäharjoittelun mahdollistaminen luo seuroille mahdollisuuksia kutsua takaisin töihin aiemmin lomautettuja valmentajia, mikä on myös tärkeä taloudellinen ja inhimillinen näkökulma, Tihinen sanoo. 

TILANNE PÄIVITTYY JATKUVASTI

​Viranomaisten ohjeistuksia seurataan Palloliitossa tarkasti ja ohjeistusta päivitetään säännöllisesti viimeisimmän tiedon mukaiseksi.  

- Haasteena on, että viranomaisten ohjeet ja suositukset eivät anna yksiselitteistä selkänojaa pienryhmäharjoittelulle, sillä varmistettua tietoa joistakin keskeisistä asioista kuten esimerkiksi viruksen tartuttavuudesta ulkona on toistaiseksi liian vähän.

- Maksimissaan kymmenen hengen kokoontumiset ovat jo nyt sallittuja ja ulkoliikuntapaikkoja voidaan aluehallintoviranomaisten mukaan käyttää ohjattuun ja valvottuun harjoitteluun. Viranomaisten ohjeista huolimatta on hyvin vaikeaa antaa 100% varmuudella infektion tartuttamista estäviä ohjeita pienryhmäharjoitteluun, Tihinen avaa tilanteen kompleksisuutta.

Valtioneuvoston linjauksen mukaisesti 1.6. alkaen kokoontumisrajoitus laajentuu 50 henkilöön, mikä helpottaa seurojen harrastustoiminnan organisoimista edelleen merkittävistä. Sarjatoiminta on myös mahdollista käynnistää tuolloin erityisjärjestelyin. Palloliitossa ja alueilla tehdään jatkuvasti töitä uusien sarjaohjelmamallien kanssa ja näistä kerrotaan tarkemmin, kun saadaan varmempaa tietoa siitä, miten ja milloin organisoitu sarjatoiminta voidaan eri tasoilla käynnistää. Yli 500 henkilön kokoontumiset on valtioneuvoston linjauksen mukaan kielletty toistaiseksi heinäkuun loppuun asti, mikä osaltaan aiheuttaa hämmennystä ja ristiriitaa 1.6. käynnistyvän 50 hengen kokoontumisrajoituksen kanssa.

Nyt julkaistavat Palloliiton pienryhmäharjoittelun ohjeistukset lähikontakteja välttäen koskevat 5.-13.5. välistä aikaa. 

- Selvitämme asiaa parhaillaan viranomaisten kanssa ja palaamme tarkennetulla ohjeistuksella mahdollisimman pian. 

- Jos seurat vastuunsa huomioiden päättävät pienryhmäharjoittelun ohjeiden mukaisesti nyt aloittaa, tulee joukkueiden olla huolellisia siinä, että kukaan yksilö ei koe tässä tilanteessa painetta palata harjoituksiin. Valinnan tulee olla yksilön ja perheen tekemä, sillä tilanteet perheissä ovat hyvin erilaisia esimerkiksi riskiryhmiin kuuluvien osalta, Tihinen toteaa.​

Tihinen muistuttaa myös, että joissakin kaupungeissa ulkoliikuntapaikat ja sitä kautta harjoitusvuorot avataan käyttöön vasta 14.5. alkaen.

- Mahdollisen pienryhmäharjoittelun käynnistämisessä tulee huomioida ulkoliikuntapaikkojen käytettävyys. Harjoittelu voidaan aloittaa kentän omistajan myöntämillä virallisilla harjoitusvuoroilla.

Ohjeet seuroille ja joukkueille pienryhmäharjoitteluun (5.5.)

 1. Noudata valtioneuvoston liikkumis- ja kokousrajoituksia (https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta) sekä THL:n ohjeistuksia (https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19).
 2. Jalkapalloa ei tule harjoitella, mikäli henkilöllä on pieniäkään sairauden oireita tai hän kuuluu COVID 19 -viruksen kannalta johonkin riskiryhmään.
 3. Ohjatussa tapahtumassa on maksimissaan 10 osallistujaa, joista vähintään 1 on valmentaja/ohjaaja.
 4. Pienryhmäharjoittelun tulee tapahtua ulkotiloissa.
 5. Harjoituksissa pyritään välttämään osioita, joissa pelaajat joutuvat lähikontaktiin. Henkilöiden väliset etäisyydet säilyvät vähintään kahdessa (2) metrissä koko tapahtuman ajan.
 6. Pienryhmäharjoituksia järjestetään vain sen ikäisille tai tasoisille pelaajille, jotka pystyvät noudattamaan etäisyyssääntöä ja muita terveyden kannalta tärkeitä ohjeita koko tapahtuman ajan.
 7. Yhdessä harjoitteleva pienryhmä säilyy samana mahdollisimman pitkään tapahtumasta toiseen (kunnes kokojoukkueharjoittelu sallitaan).
 8. Osallistujat eivät käytä pukuhuone- tai muita sosiaalitiloja, vaan saapuvat kentälle ja poistuvat kentältä suoraan harjoitusvarustuksessa. Lähikontaktien välttäminen harjoituksiin kulkemisessa on myös huomioitava.
 9. Harjoituksiin ei saavuta ennen oman harjoitusvuoron alkua ja eri ryhmien harjoitusvuorojen väliin suositellaan vähintään 5 minuutin siirtymäaikaa. Harjoitusvuoro alkaa viisi minuuttia kenttävuoron alettua, ja päättyy 5 min ennen kenttävuoron päättymistä.
 10. Kaikkien osallistujien tulee pestä kädet ennen ja jälkeen tapahtuman kotona tai on käytettävä omaa desinfiointiainetta.
 11. Harjoituksissa palloja käsitellään lähtökohtaisesti vain jaloin (pääpeliä vältettävä sekä pallon koskettamista paljain käsin).
 12. Harjoituksissa ei käytetä liivejä. Merkkikartioita ja muita valmennuksen apuvälineitä käsittelee vain yksi henkilö.
 13. Mikäli oma juomapullo on mukana, siitä ei saa juoda kukaan muu henkilö.
 14. Sylkemistä kentällä tulee välttää.
 15. Jos joudut yskimään tai aivastamaan, yski / aivasta hihaasi tai paitasi sisään.
 16. Harjoittelua koskevat palaverit pidetään etäyhteydellä.
 17. Ohjeet on käytävä läpi etukäteen koko ryhmän kanssa.
 18. Jos epäilet covid-19-tartuntaa, toimi THL:n ohjeiden mukaan: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/ohjeita-kansalaisille-koronaviruksesta

Muuta huomioitavaa:

 • Seuratoimintaan ei pidä osallistua, jos vanhempi tai lapsi kokee tartuntariskin itselleen tai perheelle liian suureksi.
 • Seuran harjoituksiin ei saa osallistua, jos henkilöllä on hengitystieinfektion oireita.
 • Tietoa seuratoiminnassa mahdollisesti tapahtuvista koronatartunnoista seurataan yhdessä THL:n kanssa.
 • Paluu harjoitteluun mahdollisen infektion jälkeen
  • Huomioidaan taudinkuvan pitkä ja muuttuva luonne

Palloliiton pienryhmäharjoittelun ohjeistus seuroille, joukkueille, valmentajille ja pelaajille (tulostettava versio) >>