Syyskausi pyörii parhaillaan Nappulaliigassa ja jatkuu vielä vajaan kuukauden.

1.9.2008


On aika taas muistuttaa kaikkia FAIR PLAY -hengestä. Toivonkin että kaikki ohjaajat ja joukkueenjohtajat pitävät joukkueilleen ja pelaajien vanhemmille pienen palaverin , jossa muistutetaan hyvästä käytöksestä kentän reunalla niin ennen peliä, pelin aikana kuin pelin jälkeenkin. Kannustetaan pelaajia ja nautitaan pelistä!

Otteita  Suomen Palloliiton Nuorisotoimintalinjasta:
 
 
Lapsella ja nuorella on oikeus turvalliseen ja kannustavaan jalkapalloharrastukseen.
Lasten ja nuorten turvallisuudesta huolehtiminen on jokaisen mukana olevan aikuisen velvollisuus rooliin katsomatta.
 
 
Vanhemmilla on valmentajien/ohjaajien ohella vastuu pelaajien sekä myöskin pelinohjaajien viihtymisessä harrastuksen parissa.
Lapsi ja nuori tarvitsee runsaasti henkistä tukea ja motivointia varsinkin silloin,
kun kokee epäonnistuvansa tai tulee harrastamista ja kehittymistä hidastavia loukkaantumisia.
 
 
Vanhemmat ovat aikuisina malleja lapsille ja nuorille. Aikuisten esimerkin voima on arvaamattoman suuri voimavara, minkä vuoksi kannattaa miettiä, minkälaista mallia annamme lapsille.
 
 
Lasten ja nuorten Fair Play -kasvatusta parhaimmillaan on vanhempien kohtelias ja huomaavainen käyttäytyminen, siisti kielenkäyttö, kaikkien harrastuksessa mukana olevien kunnioittaminen sekä ottelun lopputuloksen hyväksyminen.
 
Joukkue on ohjaajiensa ja valmentajiensa näköinen! Kun mukana olevat aikuiset kannustavat
ja kiittävät, lapset oppivat kannustamaan. Positiivisiin asioihin keskittymällä lapsi löytää
harrastustoiminnan avulla myönteisiä asioita myös ympäristöstään. Hyvä käyttäytyminen ja
yhteishenki syntyy joukkueessa useimmiten aikuisten antamien mallien pohjalta.
 
 
 
VINKKEJÄ VANHEMMILLE
‹.*  Kannusta, sen sijaan, että olisit virheidenetsijä. Kannustus
antaa lapsille ja nuorille itseluottamusta.
‹. * Tue omaa ja muiden lapsia ja nuoria hyvillä ja huonoilla
hetkillä.
‹. * Anna valmentajan/ohjaajan ja tuomarin rauhassa hoitaa
omaa tehtäväänsä.
‹. * Toimi yhtenä kasvattajana ja osallistut joukkueen sisäisten
pelisääntöjen laadintaan aktiivisesti.
‹. * Ymmärrä, että edustat joukkueenne lisäksi aina seuraa ja
lajia.
‹. * Kuuntele lasta ja nuorta sekä kyselet hänen tuntemuksiaan.
‹. * Muista, että harrastus on pääosin lapsen ja nuoren oma
juttu.
‹. * Innosta lasta ja nuorta omaehtoiseen harjoitteluun.