Pelisäännöt 2010 -Lasten ja nuorten liikunnan määrä teemana

7.12.2009


Lasten ja nuorten kokonaisliikunnan määrä on sekä huippu-urheilun että kansanterveyden haaste. Riittävä liikuntamäärä on meidän kaikkien yhteinen haaste ja se tullaan nostamaan teemaksi myös vuoden 2010 Operaatio Pelisäännöt -keskusteluissa.

Operaatio Pelisäännöt 2010 – teemana huoli liikunnan määrästä

Suomen Palloliitossa nostetaan kauden 2010 pelisääntökeskustelujen teemaksi huoli lasten ja nuorten kokonaisliikunnan määrästä. Urheilevien lasten ja nuorten fyysis-motorinen harjoittelu –selvitys paljasti, että sekä liikunnan kokonaismäärä että monipuolisuus ovat jopa terveyden kannalta liian vähäisiä. Asiaa voidaan parantaa seuran, joukkueen, vanhempien ja koulun yhteistyöllä.

Urheilevista pojista liikkuu terveytensä kannalta riittävästi:

–        (8-11) 53%, (12-15) 66% ja (16-18) 75%

Urheilevista tytöistä liikkuu terveytensä kannalta riittävästi:

–         (8-11) 46%, (12-15) 63% ja (16-18) 76%

syynä osuuden kasvuun liikuntasuosituksen minimimäärän väheneminen aikuisikään tultaessa
huippu-urheilun kannalta riittävä harjoitusmäärä toteutuu vain harvoilla (10–20%)

Asian korjaaminen on siis sekä huippu-urheilun että kansanterveyden haaste. Urheiluseurassa asiaan voidaan vaikuttaa monella tavalla. Pelisääntökeskustelut tarjoavat tähän yhden mahdollisuuden suoraan vanhempien kanssa. Voidaanko sopia että pelaajia ei kuskata autolla harjoituksiin, jos ei ole pakko (tulee myös ympäristönäkökulma mukaan) ja pidetään kävely ja pyöräily ykkösvaihtoehtoina kaikissa mahdollisissa siirtymisissä. Voidaanko tehdä jotain yhdessä pihaleikkien- ja -pelien tai omaehtoisen harjoittelun korostamiseksi? Lisäksi Pelisäännöissä keskustellaan lisäksi edelleen myös muut joukkueen toiminnan kannalta keskeiset asiat.

 

Lisätietoa:

Palloliiton sivulta ja sivulta