Piirin selvennys Impivaaran jalkapallohallin vuorojakoon

4.11.2010

4.11.2010

Impivaaran jalkapallohallin vuorojako ja TuNL:n talvisarja

 

SPL:n Turun piiri jakaa jalkapalloseurojen vuorot Turussa jalkapallohalliin ja kentille. Vuorojaon perusteet sovitaan yhdessä piirin, seurojen ja Turun liikuntapalvelukeskuksen kesken.

 

Vuorot perustuvat yhdessä sovittuun pisteytysjärjestelmään, jonka Turun liikuntapalvelukeskus vielä lopullisesti hyväksyy.

 

SPL:n Turun piiri ei siis yksin päätä vuorojaoista ja niiden perusteista.

 

Turun Nappulaliiga on lähettänyt tiedotteen koskien seuran talvisarjaa ja koska tiedotteessa ja sen ympärillä olevassa keskustelussa on selkeitä virheitä, haluaa SPL:n Turun piiri selventää asiaa.

 

Taustaa:

Pisteytystä on tulevaan talvikauteen muutettu jonkin verran ja lähtökohtana on ollut ns. tavoitteellisten joukkueiden harjoittelutilanteen parantaminen. Seurojen pääasiallinen kanta on ollut se, että pisteytyksen tulisi taata riittävästi harjoitteluaikaa niille pelaajille, joille on tärkeintä harjoitella ympärivuotisesti.

 

Tavoitteellisiksi joukkueiksi Impivaaran hallia käyttävien joukkueiden osalta on määritelty

C- ja D nuorten joukkueet määrätyin laatukriteerein, Nappulaliigan edustusjoukkueet ja SPL:n hyväksymät kyky- ja taitokoulut (mukaan lukien TuNL).

 

Valitettavaa on se, että talviharjoitteluolosuhteet Turussa ovat sellaiset, että kaikille ei riitä tarpeeksi vuoroja. Ei ainakaan Impivaaran jalkapallohallissa tai Kupittaan lämmitettävällä jalkapallonurmella. Niukkuutta jaettaessa joudutaan tekemään valintoja.

 

Tällä hetkellä on katsottu, että TuNL:n talvisarja ei täytä niitä vaatimuksia, joita Impivaaran hallin käyttöön on määritelty. Samalla tulee myös muistaa, että myöskään ns. virallista pelitoimintaa ei hallissa talviaikana ole. Mm. sen vuoksi turkulaiset seurat kokevat talvisarjan pelaamisen hallissa ns. epävirallisena harrastetoimintana epätasa-arvoisena asiana muihin seuroihin nähden, koska muutkaan seurat eivät saa vuoroja halliin harrastetyyppiseen toimintaan.

 

 

Pisteytysjärjestelmän muutoksen prosessin kulku ja aikataulu:

24.5.2010 järjestettiin Turun liikuntapalvelukeskuksessa kenttäpalaveri, jossa oli piirin edustus (2 hlöä), liikuntapalvelukeskuksen edustus (3 hlöä) sekä kahdeksan (8) turkulaisen seuran edustajat. Seuraedustus oli myös Turun Nappulaliigasta (toiminnanjohtaja Teuvo Mäkinen).

 

Esitys pisteytyksen muutokseksi esiteltiin palaverissa, jossa asiasta keskusteltiin. Palaverin jälkeen (31.5.) piiristä lähetettiin kaikille turkulaisille seuroille kirje, jossa kerrottiin ja kaavioin selvennettiin pistekertoimien muutoksen aiheuttamat muutokset vuoroissa. TuNL:n talvisarjan osalta kirjeessä kerrottiin sanatarkasti seuraavaa:

”Tavoitteellisten joukkueiden kertoimen noston on tarkoitus ohjata harjoitusvuoroja nimenomaan näille joukkueille. Tällöin esim. Nappulaliiga ei voi pyörittää talvisarjaa näillä perusteilla saamillaan vuoroilla hallissa, koska silloin sen joukkueiden pistekerroin olisi väärä suhteessa niiden todelliseen tarpeeseen.”

 

Kirje lähetettiin siis 31.5. ja seurojen palautteet pyydettiin 15.6.2010 mennessä. TuNL:n osalta kirje lähetettiin toiminnanjohtaja Teuvo Mäkiselle.

 

Nyt julkisuuteen saatettu tiedote, jossa kerrotaan, että ”Suomen Palloliiton Turun piiri on 3.11.2010 antamallaan päätöksellä evännyt Turun Nappulaliigalta mahdollisuuden käyttää Impivaaran jalkapallohallia sunnuntai-aamuisin aluejoukkueiden talvisarjaan talvella 2010-2011” ei siis pidä paikkaansa.

 

Lisäksi TuNL:lle annettiin vielä lokakuun lopussa mahdollisuus kysyä muilta turkulaisilta seuroilta mahdollisuutta poiketa yhdessä sovituista vuorojakoperiaatteista, mutta TuNL ei tätä mahdollisuutta käyttänyt. Sen sijaan seura lähetti tiedotteen, jossa oli osin virheellistä tietoa asiasta. TuNL:n tiedote: http://www.turunnappulaliiga.fi/tiedotearkisto/?num=34274

 

Huomionarvoista on myös se, että uuden pisteytyksen myötä TuNL sai kaksi tuntia lisää aikaa Impivaaran hallissa.

 

Jatkossa:

On tärkeää kehittää jalkapallo-olosuhteita, varsinkin talviharjoitteluun sopivia, Turussa. Lisäksi tulee miettiä muita mahdollisuuksia jalkapallotoiminnan harrastamiseksi talvella, kuin Impivaaran hallissa pelattavaa talvisarjaa.

 

Monessa kunnassa hankalat talviharjoitteluolosuhteet on käännetty voitoksi aloittamalla futsalin pelaaminen. Futsal onnistuu sovelletuin säännöin myös pienissä saleissa ja voisikin olla hyvä ajatus korvata TuNL:n perinteinen talvisarja omalla futsal-sarjalla. SPL:n Turun piiri on mielellään apuna tämän pelitoiminnan käynnistämisessä.

 

Ystävällisin jalkapalloterveisin

 

SPL Turun piiri ry