TuNL kevätvuosikokous

Aika: 17.4.2019 klo 16:30 - 17:30
Paikka: TuNL toimisto

 

10§
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
2) todetaan kokouksen laillisuus.
3) esitetään seuran edellisen vuoden toimintakertomus, tilitaseetja
tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös.
4) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.
5) päätetään kevätkokouksen esityslistalla olevista muista asioista.